Izloženi ili neprohodni krovovi

Mehanicki_Funda.jpg

Sustav tradicionalnog mehaničkog učvršćenja krovnih membrana na ravnim krovovima nazivamo kada krovnu membranu sidrimo/fiksiramo za podlogu/krovnu konstrukciju. Rubni dio krovne membrane kroz koji je membrana fiksirana za podlogu preklapamo sa novom membranom tj. njenim rubnim dijelom. Spoj dviju membrana spajamo postupkom zvanim "varenje vrućim zrakom" u jednu homogenu cjelinu. Varenje vrućim zrakom se vrši posebnim alatima za koje je potrebna obuka koja se može izvršiti kod nas u trening centru.

Kao odgovor na promjene u građevinskoj tehnologiji, Protan je uveo niz posebno strogih standarda na području mehaničkog pričvršćenja krovova, koji se temelje na 30 godina praktičnog iskustva u okruženjima sa teškim klimatskim uvjetima.
Za mehanički pričvršćene krovne sisteme, Protan je razvio paletu proizvoda pod oznakom Protan SE. U sustavu neprohodnog ili izloženog krovnog rješenja savjetujemo upotrebu hidroizolacijske krovne membrane Protan SE debljine 1.6mm. Protan SE je višeslojna krovna hidroizolacijska membrana ojačana poliesterskom mrežicom proizvedena od plastificiranog polivinil klorida (PVC-a), slobodno se polaže i mehanički fiksira na ravne, kose i bačvaste krovove. Protan SE sadrži stabilizatore, koji omogućuju otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, UV zračenje i protugorive retardante/aditive. Iznimna otpornost na mehaničke sile kidanja što je od velike važnosti u mehanički učvršćenim sustavima.

Slika prikazuje sustav mehaničkog učvršćenja standardnim sustavom preklapanja sa ukrasnim omega profilima. Proizvod je Protan SE 1.6mm položen na polipropilenski geotekstil.
 Graditelj_Funda1.jpg

Protan SE serija proizvoda sadrži patentiranu jedinstvenu protukliznu površinsku strukturu koja spada pod standardni proizvodni program. U usporedbi sa ostalim proizvodima pruža značajni sigurnosni faktor ujedno podiže i estetku vrijednost samog projekta.

Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vruće varenje ugrijanim zrakom:

varenje_vrucim_zrakom_funda2-(1).jpg Varenje_vrucim_zrakom_funda4.jpg Crkva_varenje_funda.jpg
Glavna svojstva:

- Mogućnost ugradnje na sve vrste podloga (AB ploča, limena krovna konstrukcija, drvena konstrukcija i sl.)
- Idealni sustav za nove industrijske hale ali i sanacije starih krovova zgrada
- Brza i jednostavna ugradnja i ekonomične
- Mogu se ugrađivati u raznim temperaturnim i vremenskim uvjetima
- Omogućuju vrhunsku propusnost za vodenu paru
- Nema potrebe za ljepilima ili otapalima
- Nema upotrebe otvorenog plamena
- Omogućuju lako odvajanje radi dodataka, obnavljanja, popravaka i recikliranja
>- Nisu ograničene na ravne krovove, ali su jednako prikladne za zakrivljene krovove, klasične krovove, te čak za vertikalne aplikacije.
 
Prikladne podloge obuhvaćaju profiliran metalni pokrov, drvenu ili betonsku konstrukciju. Podloga treba biti strukturalno stabilna i odgovarajuća za projektirana opterećenja. Hidroizolacijska membrana Protan ugrađuje se na sve vrste termoizolacijskih proizvoda.
Način sidrenja/fiksiranja teleskopskih vijaka na metalnoj krovnoj podlozi:
     Mehanicki_protan_funda_lepoglava_lim.jpg Mehanicki_Protan_sidrenje_vuna2.jpg Mehanicki_Protan_vuna_sidrenje.jpg

                               Presjek_mehanicki_protan3D.jpg

Kontakt

  •  Funda d.o.o.
  • Adresa:Bana Josipa Jelačića 45
  • Grad10 290, Zaprešić
  • Tel:+385 1 33 40 340
  • E-mail:info@funda.hr
Vrh stranice